Tuesday , May 28 2024

Tag Archives: plata

Primaria Suceava nu vrea sa mai plateasca serviciile de salubrizare pentru Universitatea „Stefan cel Mare”

N viceprimarul Lucian Har[ovschi sus]ine c\ decizia de a nu mai suporta aceste cheltuieli a fost luat\ ca urmare a faptului c\ universitatea sucevean\ nu are doar finan]are de la bugetul de stat, ci `[i finan]eaz\ activitatea [i din taxele percepute de la studen]i Prim\ria municipiului Suceava nu mai dore[te …

Mai mult »

Profesorii grevisti vor sa discute cu Boc gasirea solutiei pentru plata salariilor

N vicepre[edintele Sindicatului Jude]ean Înv\]\mânt “Spiru Haret” Suceava, Dumitru Irimia, a declarat c\ în cadrul [edin]ei Biroului Executiv al acestui sindicat, care a avut loc vineri, s-a hot\rât continuarea grevei [i s\pt\mâna viitoare Sindicali[tii din [colile sucevene care sunt în grev\ de mai multe zile solicit\ o întâlnire cu premierul …

Mai mult »

Chelariu, pus sa aduca bani de acasa pentru plata datoriilor falimentarei ADICOST

N creditorii societ\]ii-mam\ a grupului de firme Adicost au depus cerere de antrenare a r\spunderii materiale a fo[tilor administratori ai firmei n Tribunalul Suceava a acceptat, la `nceputul acestei luni, citarea lui Costel Adrian Chelariu [i Doini]a Cepuch, ca p=r=]i, urm=nd ca la urm\torul termen s\ se judece solicitarea creditorilor …

Mai mult »

Persoanele care nu plătesc trei luni consecutiv contribuţia la pensii pot pierde asigurarea

Persoanele care nu plătesc trei luni consecutiv contribuţia la pensii pot pierde asigurarea socială, asigurătorul având în acest caz posibilitatea să rezilieze contractul, după notificarea asiguratului, potrivit unui proiect de hotărâre privind normele de aplicare a Legii pensiilor. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a suspus dezbaterii publice proiectul …

Mai mult »

Peste 300 de suceveni au renuntat sa-si mai plateasca asigurarile sociale la Casa de Pensii

N “`n luna ianuarie au fost mi[c\ri, s-au încheiat contracte noi, dar au fost [i multe reziliate”, ne-a spus directorul CJP, Camelia Chitul n cei mai afecta]i de prevederile noii legi, prin care se impune plata unei sume minime de 222 lei lunar, sunt cei care au încheiat un contract …

Mai mult »

Serviciile medicale la cerere se plătesc, pentru acestea nu se dau reţete compensate

Serviciile medicale efectuate la cererea asiguraţilor vor fi plătite de solicitanţi, pentru acestea medicii nu eliberează bilet de trimitere şi nici reţete în regim compensat sau gratuit, potrivit proiectului privind normele metodologice la contractul-cadru pe 2011-2012. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat pe site proiectul de Ordin …

Mai mult »

Adrian Sârbu îi va plăti lui Teo tratamentul la Viena

Teo Trandafir va fi transportată cu o aeronavă de mici dimensiuni la Clinica Akh din Viena. Starea medicală permitea transportul acesteia la spitalul din Viena încă de luni seară, dar demersurile au fost amânate din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Cheltuielile pentru spitalizarea vedetei TV vor fi suportate de fostul şef …

Mai mult »

Primarul Sucevei si-a platit impozitele cu cardul, fiind si anul acesta primul care si-a achitat impozitele

Primarul municipiului Suceava Ion Lungu a fost, ca de altfel [i `n anii trecu]i, primul care [i-a pl\tit integral d\rile locale. Spre deosebire de d\]ile trecute, edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] a precizat c\ pentru plata contribu]iilor la bugetul local a folosit cardul, men]ion=nd c\ la ghi[eele Prim\riei …

Mai mult »

Guvernul mai alocă 400 milioane lei pentru plata arieratelor, condiţie pentru accesarea tranşei FMI

Bugetele a şapte ministere au fost suplimentate, joi, de Guvern, cu peste 400 milioane lei din Fondul de rezervă, pentru plata arieratelor, după ce în urmă cu o săptămână Executivul a alocat 1,2 miliarde lei cu aceeaşi destinaţie, plata arieratelor fiind o condiţie pentru următoarea tranşă a FMI. Printr-un set …

Mai mult »

Firma spaniola Dytras reclama intarzieri la plata unor lucrari finantate cu fonduri europene

Reprezentan]ii firmei spaniole Dytras au adus la cuno[tim]\ conducerii Prim\riei municipiului Suceava c\ au o serie de probleme privind `ncasarea unei sume de peste un milion de euro `n contul lucr\rilor f\cute la sta]ia de tratare – epurare a apelor uzate. Este vorba de lucr\ri derulate prin programul ISPA, `n …

Mai mult »