Tuesday , May 28 2024

Tag Archives: plantare

Anul acesta, în municipiul Suceava vor plantate 246.000 de fire flori. Cele mai multe – petunii, begonii şi crăiţe

Anul acesta vor fi răsădite 246.000 de fire flori, în municipiul Suceava. Vor fi puse pe spaţiul verde, începând din această primăvară, 3.000 de ghivece cu crizanteme, 90.000 de fire de petunia, 50.000 de begonia, 3.000 de zinca, 60.000 de crăiţa, 20.000 de cineraria şi 20.000 de gura leului. De …

Mai mult »

La Serbauti s-au plantat sapte hectare de salcam

Ieri, la {erb\u]i, `ntr-o zon\ cu terenuri degradate, s-au plantat mii de puie]i de salc=m. Este vorba de o suprafa]\ de circa [apte hectare de teren situate `ntr-o zon\ care crea mari probleme la inunda]ii. Plantarea salc=milor, copaci de altfel pretabili pentru a stabiliza terenul `n zonele deluroase, s-a f\cut …

Mai mult »

Elevii Scolii Nr.8 Suceava au plantat 200 de puieti in padurea Zamca

~n cadrul proiectului „Verdele `nseamn\ via]\”, realizat printr-un Parteneriat de Educa]ie ecologic\ `ntre Direc]ia Silvic\ Suceava, Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava, Complexul Muzeal Bucovina, Eco-{coala cu clasele I-VIII Nr.1, Alexandru Ioan Cuza F\lticeni [i {coala cu clasele I-VIII Nr.8 Suceava, av=nd ca obiectiv con[tientizarea elevilor privind importan]a p\durilor [i a …

Mai mult »