Monday , February 6 2023

Tag Archives: piata volanta

Ilegalitati constatate de Garda Financiara in piata volanta din fata Prefecturii

Comisarul [ef al G\rzii Financiare Suceava, Ionu] Vartic a declarat ieri c\ `n zilele de 12 [i 13 martie 2011 comisarii unit\]ii pe care o conduce au efectuat verific\ri privind respectarea actelor normative referitoare la casele de marcat [i a comer]ului ilicit la comercian]ii care vând „produse tradi]ionale” în  pia]a …

Mai mult »

Flutur, Lungu si Boagiu si-au facut cumparaturile in piata volanta din fata Prefecturii

N Ion Lungu spune c\ are acas\ peste o ton\ de mere, pere [i struguri [i „probabil o s\ vin s\ expun [i eu la Produs `n Bucovina” n „A venit momentul s\ fim pu]in mai patrio]i [i s\ `ncuraj\m consumul de produse autohtone”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, …

Mai mult »

Piata volanta din fata Prefecturii se inaugureaza sambata dimineata

~n fa]a Palatului Administrativ din Suceava va func]iona, `n zilele de s=mb\t\ [i duminic\, o pia]\ ]\r\neasc\ volant\. Pia]a ]\r\neasc\ volant\ va fi deschis\ `n fiecare zi de s=mb\t\ [i duminic\, `ntre orele 9.00 [i 18.00. Deschiderea pie]ei respective va avea loc s=mb\t\ diminea]\, la ora 9.00. Deschiderea pie]ei va …

Mai mult »