Saturday , December 3 2022

Tag Archives: oprire

Dacia ar putea opri producţia câteva zile, din lipsa de piese

Reprezentanţii Dacia au declarat că este posibilă întreruperea activităţii, o decizie urmând să fie luată în următoarele zile. Iordache a menţionat că salariaţii Dacia vor primi de Paşte “prima tradiţională”, negociată în contractul colectiv de muncă, reprezentând 30% din salariul mediu brut. Activitatea Automobile Dacia ar putea fi întreruptă, după …

Mai mult »

Zona industriala ramane astazi fara apa potabila

O mare parte din obiectivele situate `n zonele industriale din municipiul Suceava r\m=n, ast\zi, f\r\ ap\ potabil\ din cauza unor `ntreruperi pe care furnizorul – SC ACET SA – o face `n scopul derul\rii unor lucr\ri la re]elele de utilit\]i. Astfel, SC ACET SA Suceava a anun]at c\ va `ntrerupe …

Mai mult »

Burdujeniul ramane azi fara apa calda si caldura

Miile de apartamente din cartierul sucevean Burdujeni racordate la sistemul centralizat de termoficare al munciipiului Suceava nu vor avea, `n cursul zilei de ast\zi, ap\ cald\ [i c\ldur\. Anun]ul a fost f\cut de conducerea societ\]ii „TERMICA” SA Suceava potrivit c\reia nu vor beneficia de ap\ cald\ [i `nc\lzire, miercuri, `ntre …

Mai mult »

Maine, jumatate din Burdujeni nu are apa

M=ine, c=teva mii de locuin]e din cartierul Burdujeni nu vor avea ap\ potabil\ la robinete, `ntre orele 08.00 [i 15.00. Anun]ul a fost f\cut de SC ACET SA Suceava, firma care asigur\ serviciile de furnizare a apei potabile [i cele de canalizare – epurare `n mai multe localit\]i din jude]ul …

Mai mult »

Apa rece se opreste azi in centrul Sucevei

N avaria de pe strada Ana Ip\tescu pe care cei de la ACET trebuie s\ o repare s-a produs duminic\ diminea]\, dar pentru c\ nu a fost una de propor]ie mare, s-a preferat s\ se furnizeze duminic\ apa rece, iar luni, c=nd majoritatea cet\]enilor sunt pleca]i la lucru, s\ se …

Mai mult »

Opriri la furnizarea apei potabile in Suceava

SC ACET SA Suceava va `ntrerupe furnizarea apei potabile, luni, pentru o perioad\ de aproximativ nou\ ore, la mai multe blocuri din cartierul Zamca. Potrivit unui comunicat al SC ACET SA Suceava, `ntreruperea apei potabile se va face din cauza lucr\rilor de modernizare a punctului termic Zamca 4. Astfel, `ntreruperea …

Mai mult »

Miercuri seara se opreste apa in Suceava, Scheia si Ipotesti

Miercuri, 27 octombrie, de la ora 21.00 [i p=n\ a doua zi la ora 07.00, apa va fi oprit\ `n municipiul Suceava [i `n comunele {cheia [i Ipote[ti. Anun]ul a fost f\ccut de conducerea SC ACET SA Suceava care a precizat c\ este posibil ca `n urma relu\rii programului de …

Mai mult »