Wednesday , April 17 2024

Tag Archives: olimpici

Olimpicii suceveni, premiati la Bucuresti

Luni, la Palatul Na]ional al Copiilor din Bucure[ti a avut loc festivitatea  de premiere  a olimpicilor suceveni care au ob]inut distinc]ii la olimpiadele [i concursurile interna]ionale în anul [colar 2009-2010, a profesorilor care i-au preg\tit [i a unit\]ilor [colare  de provenien]\ ale acestora. Din jude]ul nostru au participat 6 elevi …

Mai mult »

Gala Olimpicilor suceveni, duminica, la Conacul Domnesc

Duminic\, 5 decembrie a.c., Inspectoratul [colar al Jude]ului Suceava organizeaz\ în Sala polivalent\ a Complexului „Conacul Domnesc”, Gala Olimpicilor Suceveni, edi]ia 2010. Inspectorul general al I{J Suceava a ar\tat ieri c\ scopul manifest\rii este s\rb\torirea elevilor premia]i la fazele na]ional\ [i interna]ional\ a olimpiadelor [colare din acest an, împreun\ cu …

Mai mult »

Medaliatii olimpici greci din 2008 nu si-au primit banii din partea Guvernului

Criza financiar\ profund\ în care se afl\ Grecia are efecte [i asupra sportivilor, medalia]ii olimpici din 2008 a[teptând înc\ s\ primeasc\ banii promi[i de Guvern pentru performan]ele lor ob]inute cu peste doi ani în urm\, informeaz\ AFP. Medaliata cu bronz la triplu salt feminin Pigi Devetzi a declarat pentru cotidianul …

Mai mult »