Valeriu Lazar, ministrul Economiei din R. Moldova Multe companii multina]ionale sunt interesate s\-[i relocheze activitatea de produc]ie din România în Moldova, datorit\ costurilor reduse cu for]a de munc\ [i a celor de operare, a declarat Ministrul Economiei din Republica Moldova, Valeriu Laz\r. „Activitatea de investi]ii a companiilor române[ti în Republica...

Curtea Constitutionala a R. Moldova a dat unda verde dizolvarii Parlamentului Curtea Constituţională din R. Moldova a constatat, marţi, existenţa condiţiilor care justifică necesitatea dizolvării Parlamentului, preşedintele instanţei precizând că şeful interimar al statului este obligat să emită decretul de dizolvare a Legislativului, transmite Info-Prim...

. În Republica Moldova se desf\[oara deja campania electoral\, chiar daca în ]ara nu exista înca o lege privind alegerea [efului de stat prin vot popular. O asemenea lege ar putea ap\rea în septembrie, dupa desf\[urarea unui referendum în acest sens. Totu[i, to]i con[tientizeaza ca poporul va vota pentru dreptul de a-[i alege el însu[i pre[edintele, nu prin intermediul...