N primarul Ion Lungu a declarat c\ firma CIVICA va trebui s\ execute c=t mai multe din lucr\rile planificate pentru a nu pierde finan]area acordat\ de Guvern pentru anul acesta Lucr\rile de mdoernizare la cinematograful “Modern” din centrul Sucevei, imobil aflat `n proprietatea Prim\riei [i unde se inten]ioneaz\ a se face un sediu pentru Centrul Cultural “Bucovina”,...

N primarul Ion Lungu a anun]at c\ firma respectiv\ a c=[tigat licita]ia pentru amenajarea Centrului Cultural “Bucovina”, ce va func]iona `n spa]iul actualului cinematograf din centrul Sucevei n lucr\rile trebuie s\ fie terminate `n doi ani [i au fost adjudecate pentru suma de 8,4 milioane de lei Dintre cele trei firme de construc]ii care au participat la licita]ia...