Sunday , November 28 2021

Tag Archives: modernizare

Sectia de diabet a Spitalului Judetean Suceava a fost modernizata

N managerul spitalului, Vasile R`mbu, sus]ine c\ `n perioada urm\toare vor avea loc modific\ri `n schemele de personal de la alte sec]ii, astfel `nc=t s\ se poat\ acoperi deficitul de la Centrul antidiabetic Suceava Ieri au fost recep]ionate lucr\rile de modernizare executate la Ambulatoriul Sec]iei de Diabet din cadrul Spitalului …

Mai mult »

Nicio firma nu vrea sa modernizeze actualul CET Suceava

N dac\ la licita]ia pentru construc]ia unui nou CET dimensionat pe nevoile actuale ale ora[ului s-a prezentat o firm\ iar `n maximum o s\pt\m=n\ se va lua o hot\r=re `n sensul accept\rii sau neaccept\rii ofertei, la licita]ia de concesionare a actualului CET `n vederea moderniz\rii [i schimb\rii solu]iei de producere …

Mai mult »

Doua puncte termice din Suceava vor fi modernizate anul acesta

N primarul Ion Lungu a precizat c\ este vorba de punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 iar modernizarea se va face doar `n interior, nu [i la re]elele ce asigur\ distribu]ia energiei termice de la punctul termic la blocurile de locuin]e arondate Punctele termice Obcini 4 [i Zamca 4 …

Mai mult »

Program guvernamental pentru modernizarea drumurilor judetene si locale

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat `ns\ c\ `n categoria lucr\rilor ce ar putea fi finan]ate de Guvern intr\ [i proiectele pentru care nu a mai fost ob]inut\ finan]are european\ nerambursabil\ prin m\sura 3.2.2 Mai multe trasee de drumuri jude]ene sucevene, dar [i de drumuri locale ar …

Mai mult »

Statia de epurare a Sucevei, „modernizata pe hartie” in proportie de 77%

N directorul general al SC ACET SA, {tefan Groza, sus]ine c\ realitatea este mai dur\ dec=t arat\ h=rtiile prezentate de firma spaniol\ Dytras care realizeaz\ modernizarea sta]iei de epurare pentru c\ odat\ cu r\cirea vremei nu vor mai putea s\ fie f\cute probele la re]elele ce trebuie `nlocuite Lucr\rile de …

Mai mult »

Aproape o treime din lucrarile de modernizare la cinematograful Modern vor trebui facute anul acesta

N primarul Ion Lungu a declarat c\ firma CIVICA va trebui s\ execute c=t mai multe din lucr\rile planificate pentru a nu pierde finan]area acordat\ de Guvern pentru anul acesta Lucr\rile de mdoernizare la cinematograful “Modern” din centrul Sucevei, imobil aflat `n proprietatea Prim\riei [i unde se inten]ioneaz\ a se …

Mai mult »

Modernizarea cinematografului va fi facuta de Civica Group

N primarul Ion Lungu a anun]at c\ firma respectiv\ a c=[tigat licita]ia pentru amenajarea Centrului Cultural “Bucovina”, ce va func]iona `n spa]iul actualului cinematograf din centrul Sucevei n lucr\rile trebuie s\ fie terminate `n doi ani [i au fost adjudecate pentru suma de 8,4 milioane de lei Dintre cele trei …

Mai mult »