N instan]a a considerat, conform Codului Civil, c\ faptei ofi]erului `i lipse[te unul dintre elementele constitutive ale infrac]iunii n Liviu Roman, fost [ef al Comandamentului Jude]ean de Jandarmi, devenit utlerior poli]ist, a fost dat afar\ din Poli]ie dup\ ce a luat de la cumnatul actualului [ef al serviciului Poli]iei Rutiere Suceava cinci milioane de lei vechi, cu...

N Florin Musc\ va fi judecat pentru luare de mit\, iar subalternul s\u, Florin V=ntu, a fost trimis `n judecat\ pentru complicitate la luare de mit\ n subinspectorul Musc\ a pretins 1.000 de euro pentru a nu se sesiza din oficiu `ntr-o infrac]iune de viol n colegul s\u l-a sus]inut [i cei doi au fost astfel prin[i `n flagrant Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al...

Mita în bani [i t\rie -1000 lei [i 5 litri de p\linc\, aceasta este [paga  oferita de un sucevean unui poli]ist de frontier\. În urma denun]ului formulat de un  subofi]er de poli]ie din cadrul Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Frontiera Suceava, ofi]erii Direc]iei Generale Anticorup]ie – Serviciul Jude]ean Anticorup]ie Suceava, sub coordonarea procurorului desemnat...

Prima celula a gropii de gunoi de la Moara avea termen de executie 31 octombrie 2010. Ieri, la data la care trebuia finalizata lucrarea, la Moara se putea observa doar o simpla groapa care mai necesita lucrari de multe luni de zile pana SA poatA primi primul transport de gunoi menajer N Kovacs Agnes a promis anul trecut o mit\ de 50.000 de euro pentru avizarea unor lucr\ri...

N Florin Musc\, subinspector la Biroul de Ordine Public\ de la Poli]ia F\lticeni, a fost arestat ieri pentru nou\ zile, dup\ ce procurorii DNA i-au pus la cale un flagrant n Musc\ a cerut 1.000 de euro pentru a nu se sesiza din oficiu `ntr-un caz de viol Florin Musc\, subinspector `n cadrul biroului de ordine public\ din cadrul Poli]iei F\lticeni, a fost arestat ieri dup\...