N Laszlo Borbely va fi prezent la lansarea unei campanii de `mp\duriri la Ciprian Porumbescu [i B\l\ceana, finan]at\ de Ministerul Mediului [i P\durilor Laszlo Borbely, ministrul Mediului [i P\durilor va fi prezent ast\zi la Suceava, prilej cu care  va  vizita [antierul gropii ecologice de gunoi din comuna Moara unde lucr\rile la prima celula a platformei ar urma s\...

N ministrul Cseke Attila a declarat, ieri, `n urma vizitei pe care a f\cut-o la Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, c\ a vizitat de c=nd este ministru jum\tate din jude]ele ]\rii [i c\ Suceava este al doilea loc unde este pl\cut impresionat de condi]iile pe care le pune la dispozi]ie sec]ia de oncologie Ministrul S\n\t\]ii s-a declarat pl\cut...

Sambata, ministrul Transporturilor, presedintele Consiliului Judetean, prefectul judetului, precum si alti oficiali au fost blocati minute bune in traficul ingrozitor din Suceava N ministrul Anca Boagiu a plecat, s=mb\t\, din fa]a Prefecturii spre Aeroport pentru a discuta despre o posibil\ finan]are [i a r\mas blocat\ `n trafic pentru c\ nu a cerut coloan\ oficial\ n...