N `nv\]\torul Doru Luchian,  de la Scoala cu clasele I-VIII din Solone], a f\cut o pasiune din confec]ionarea m\[tilor purtate de colind\tori `n perioada s\rb\torilor de iarn\ n „~n spatele lor te ascunzi ca s\ po]i face ceea ce nu po]i face `n cotidian”, spune `nv\]\torul Bucovina este o zon\ fantastic\, `n care misticul se mai `mplete[te cu realitatea, suficient...

N peste o mie de suceveni au asistat la parada cetelor de ur\tori [i Festivalul obiceiurilor de iarn\ n cetele de ur\tori [i masca]i din toate zonele folclorice ale jude]ului Suceava au participat la o parad\ pe str\zile municipiului, de la Prim\rie spre esplanada din centru ora[ului, unde au urat sau au prezentat diverse dansuri [i jocuri cu m\[ti Peste o mie de suceveni...