Sunday , May 16 2021

Tag Archives: Lungu

Ion Lungu isi doreste ca Suceava sa fie un „oras al florilor” in anul 2011

Primarul Sucevei, Ion Lungu a abordat, ieri, `n cadrul conferin]ei de pres\ s\pt\m=nale, subiectul estetiz\rii ora[ului. De[i municipiul re[edin]\ de jude] arat\ mohor=t dup\ trecerea iernii, cu str\zi avariate care urmeaz\ s\ fie asfaltate, cu [antiere din loc `n loc, care se vor `nmul]i pe m\sur\ ce proiectele de modernizare …

Mai mult »

Primarul Lungu sprijina directionarea a 2% din impozitul pe venit catre SMURD

N din banii colecta]i s-ar putea achizi]iona o aeronav\ pentru interven]ie `n caz de urgen]\ Primarul Ion Lungu a declarat ieri c\ sprijin\ at=t personal, c=t [i oficial direc]ionarea celor 2% din impozitul pe venit c\tre „Funda]ia pentru SMURD”. Bugetul care va fi direc]ionat `n acest mod de c\tre locuitorii …

Mai mult »

Primarul Sucevei a maturat strazile in cartierul Obcine

Ieri, primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat la ac]iunea de cur\]enie a ora[ului. Primarul Sucevei a `nceput de pe strada Bistri]ei, din cartierul Obcine, [i a continuat cu alte zone din cartierul respectiv. El a fost `nso]it de viceprimarul Lucian Har[ovschi [i de lucr\tori de la firma de salubrizare Rosal. …

Mai mult »

Lungu a cerut alocarea a patru milioane de lei pentru plata salariilor profesorilor

N primarul Sucevei a precizat c\, de[i asigurarea de fonduri pentru plata salariilor la personalul din unit\]ile de `nv\]\m=nt nu este atribu]ia direct\ a municipalit\]ii, a f\cut demersuri `n acest sens din solidaritate cu cadrele didactice n potrivit lui Ion Lungu, ministrul Educa]iei ar fi spus c\ solu]ionarea acestei probleme …

Mai mult »

Lungu cere societatii Termica sa ieftineasca pretul de vanzare al gigacaloriei

N scopul acestei solicit\ri este diminuarea cheltuielilor de producere, transport [i distribu]ie a energiei termice, iar `n acest fel bugetul local s\ nu mai fie `mpov\rat de obligativitatea achit\rii unor subven]ii foarte mari Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut societ\]ii „Termica” ca pentru iarna viitoare s\ ia m\suri viz=nd …

Mai mult »

Lungu face apel la suceveni sa nu se debranseze de la sistemul centralizat de termoficare

N primarul Sucevei le-a cerut pre[edin]ilor [i administratorilor de asocia]ii de proprietari s\ nu-i `ncurajeze pe cet\]eni s\ `[i debran[eze locuin]ele de la re]eaua centralizat\ de termoficare n „Rog oamenii s\ nu se debran[eze de la `nc\lzirea centralizat\ pentru c\ exist\ solu]ii de furnizare la condi]ii optime a energiei termice …

Mai mult »

Primarul Sucevei va iesi la maturat strazile

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, inten]ioneaz\ s\ merg\ personal la m\turat str\zi sau la plantat abru[ti `n cadrul programului „To]i pentru cur\]enia ora[ului”. Ion Lungu nu este la prima experien]\ de acest fel, aproape `n fiecare an el ie[ind s\ m\ture alei sau s\ participe la alte ac]iuni de salubrizare …

Mai mult »

Lungu sustine ca producerea de caldura la CAF-uri ar fi mai avantajoasa pentru bugetul Primariei

N „Nu m\ voi implica `n nicio reorganizare sau restructurare la societatea Termica. Nu voi interveni pentru nimeni, pentru c\ orice proces de reorganizare este 100% atributul conducerii societ\]ii. Voi avea discu]ii, `ns\, cu privire la strategia de asigurare a energiei termice `n municipiul Suceava, `n iarna 2011 – 2012”, …

Mai mult »

Campanie de curatenie inceputa in municipiul Suceava

N primarul Ion Lungu inten]ioneaz\ s\ atrag\ `n aceast\ activitate asocia]iile de proprietari [i unit\]ile de `nv\]\m=nt Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a spus c\ inten]ioneaz\ ca [i `n acest an s\ participe activ la campania de cur\]enie de prim\var\ `n diferite cartiere ale Sucevei. Ion Lungu a spus c\ …

Mai mult »

Lungu isi ia mana de pe Moldovan si de pe Anton

N primarul Sucevei spune c\ finan]area echipei de fotbal s-a f\cut cu respectarea legii, iar de modul `n care au fost utiliza]i banii sunt responsabili cei care au administrat clubul Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, sus]ine c\ Prim\ria nu are niciun fel de responsabilitate din punct de vedere juridic cu …

Mai mult »