Thursday , July 18 2024

Tag Archives: Lungu

Primarul Sucevei, nemultumit de modul in care decurg lucrarile la parcarea subterana

N Ion Lungu a cerut constructorilor s\ gr\beasc\ lucrarea de consolidare `n zona central\ `n a[a fel `nc=t s\ fie finalizate lucr\rile de turnare a pilonilor de sus]inere p=n\ `n luna mai Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, este nemul]umit cu privire la viteza cu care decurg lucr\rile de consolidare a …

Mai mult »

Primarul Lungu, solidar cu asociatiile de proprietari, in disputa cu firmele de repartitoare

Primarul Sucevei Ion Lungu a semnalat, `n conferin]a de pres\, de miercuri, c\ montarea unor aparate de m\sur\ pe spa]iile comune – fiind vorba de usc\tor, subsol – reprezin\ o real\ necesitate. Lungu s-a ar\tat solidar cu asocia]iile de proprietari [i a spus c\ va cere firmelor de repartitoare s\ …

Mai mult »

Lungu: “Ca sa avem un oras curat trebuie sa platim”

N vor fi scuti]i de la plata taxei de salubritate doar veteranii de r\zboi, organiza]iile umanitare, unit\]ile de `nv\]\m=nt, asocia]iile de proprietari [i institu]iile publice n taxa de salubritate se modific\ [i `n cazul persoanelor juridice [i profesiilor liberale, dar, totodat\, primarul Sucevei a opinat c\ aceast\ tax\ este una …

Mai mult »

Primarul Sucevei merge in Franta luna viitoare, pentru a semna acordul de parteneriat cu orasul Laval

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va merge `n cursul lunii viitoare `n Fran]a, pentru a semna acordul de parteneriat cu ora[ul Laval. ~n [edin]a de ieri a Consiliului Local Suceava s-a aprobat un proiect de hot\r=re ini]iat de primarul Ion Lungu [i viceprimarul Viorel Seredenciuc privind aprobarea `ncheierii unui acord …

Mai mult »

Flutur, Lungu si Boagiu si-au facut cumparaturile in piata volanta din fata Prefecturii

N Ion Lungu spune c\ are acas\ peste o ton\ de mere, pere [i struguri [i „probabil o s\ vin s\ expun [i eu la Produs `n Bucovina” n „A venit momentul s\ fim pu]in mai patrio]i [i s\ `ncuraj\m consumul de produse autohtone”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, …

Mai mult »

Primarul Sucevei vrea ca Politia sa amendeze firmele care nu refac carosabilul

N TMUCB [i Pfeifer fac lucr\ri de m=ntuial\ la refacerea carosabilului turnat peste locul unde s-a s\pat ca s\ se `nclouiasc\ ]evile, betonul fisur=ndu-se sau pr\bu[indu-se rapid iar pavelele nu sunt montate la loc, `ntr-o manier\ corespunz\toare, pe trotuarele afectate Primarul Ion Lungu a cerut, ieri, Poli]iei Rutiere s\ amendeze …

Mai mult »