secretarasite

Naveta spaţială americană Discovery, având la bord şase astronauţi, va fi lansată pentru ultima oară în spaţiu, pe 1 noiembrie, către Staţia Spaţială Internaţională (ISS), au anunţat specialiştii de la NASA. Această decizie a fost luată în urma unei reuniuni a specialiştilor americani de la Centrul spaţial Kennedy, care au dorit să afle dacă naveta...

N “V\ a[tept\m s\ v\ acord\m azil turistic `n Bucovina pentru c\ ast\zi lansez aici, la Cluj, un program european, „Cr\ciun `n Bucovina”, care `ncepe de pe 5 decembrie, din ajunul lui Mo[ Nicolae, [i va ]ine p=n\ de Boboteaz\”, a spus la Cluj pre[edintele Consiliului Jude]ean  Suceava, Gheorghe Flutur Programul de promovare turistic\ realizat cu finan]are european\...