Meteorologii au retras CODUL PORTOCALIU de ninsori, anunţat iniţial în vigoare astăzi până la ora 14. A fost instituit COD GALBEN de ninsori până la ora 14, pentru judeţele din partea estică, sud-estică şi centrul ţării. Mai exact până la ora 14 vor fi ninsori în judeţele Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna, Harghita, Brasov, Sibiu, Vrancea, Buzau, Braila,...

Judeţul Harghita a depăşit judeţul Suceava la promovabilitatea la Bacalaureat 2011. După soluţionarea s-au întregistrat rezultate mai bune. 64,03 respectiv 65,03% a fost rata de promovabilitate aici. Pe locul trei se clasează judeţul Vâlcea. După rezolvarea contestaţiilor la Bacalaureat 2011, cea mai ridicată rată de promovabilitate de anul acesta s-a înregistrat...

N cu pu]ine excep]ii, dictate de imperativul stabilirii limitelor administrative `n func]ie de elemente geografice, grani]a dintre cele dou\ jude]e va r\m=ne aceea[i ~n cursul zilei de ieri, la Palatul Administrativ Suceava, a avut loc o [edin]\ `n vederea medierii unor probleme ce ]in de delimitarea administrativ\ a jude]elor Suceava [i Boto[ani. Medierea a fost condus\...

Traficul rutier pentru maşinile de peste 3,5 tone va fi restricţionat, duminică, începând de la ora 14.00, pe DN2, în judeţele Buzău, Vrancea, Brăila, Galaţi, Ialomiţa şi Călăraşi, decizia fiind luată în Comandamentul de iarnă, după ce a fost anunţat un nou val de ninsoare în jumătatea de sud. Şeful Poliţiei Rutiere, comisarul şef Lucian Diniţă,...

N declara]ia `i apar]ine directorului OCPI Suceava, Romic\ Andreica n el a demarat opera]iunea de stabilire definitiv\ a grani]elor jude]ului Suceava cu cele [apte jude]e `nvecinate Dup\ ce `ntr-o prim\  etap\ Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Suceava a clarificat disputele teritoriale `ntre localit\]ile din interiorul jude]ului, a doua etap\ preg\tit\ de...

N `ntr-un top al jude]elor ne clas\m pe un nedorit loc 7 `n topul celor mai s\race jude]e din ]ar\ dup\ valoarea salariului mediu net N `n regiunea Nord Est, Suceava se afl\ pe penultimul loc `n ceea ce prive[te salarizarea n salariul mediu net `n jude] a sc\zut `n iulie fa]\ de luna precedent\ cu 11,3%, fiind pe locul patru pe ]ar\, din acest punct de vedere Jude]ele...