N “controlul a fost f\cut chiar la solicitarea conducerii institu]iei”, sus]ine Camelia Chitul, directoarea Casei Jude]ene de Pensii referitor la cele 3,5 miliarde de lei lips\ din  banii pentru ajutoarele de deces n “sunt nevinovat\, iar cei care m\ acuz\ vor da socoteal\”, spune Nicoleta F\rt\i[, func]ionara r\mas\ angajat\ a CJP Suceava,  acuzat\ c\ a `mp\r]it...

N dup\ ce Gheorghe Rezmeri]\ a luat totul asupra sa, avoca]ii lui Iulian Gordan [i Adrian S\b\u au `ncercat s\ demonstreze instan]ei c\ ace[tia nu au nicio implicare n Tribunalul Suceava a respins toate recursurile `naintate de cei trei timi[oreni, care vor r\m=ne la r\coare cel pu]in p=n\ la epuizarea celor 29 de zile de arest preventiv Ieri, la Tribunalul Suceava s-a...

N dou\ lucr\toare de la Casa Jude]ean\ de Pensii Suceava au reu[it, `n mai pu]in de doi ani, s\ `[i `nsu[easc\ peste 3,5 miliarde de lei vechi din banii cuveni]i ca ajutoare de deces familiilor pensionarilor care au `ncheiat socotelile cu via]a `n 2009 [i 2010 n constatarea rezult\ dintr-un act de control finalizat luni sear\ de inspectorii Casei Na]ionale de Pensii [i...

N timi[orenii care l-au f\cut la pont pe afaceristul dorne[tean Adrian Frunz\ au `ncercat, duminic\ sear\, `n fa]a instan]ei, s\ dea toate pe una, unul dintre ei declar=nd c\ este singurul vinovat `n acest caz n din locuin]a lui Adrian Frunz\, trei indivizi din jude]ul Timi[ au furat 70.000 de euro, 17.000 de lire sterline [i 30 de milioane de lei vechi n cei trei timi[oreni...

S=mb\t\ diminea]\, Sec]ia de Poli]ie Burdujeni a fost sesizat\ de Olivian M.de 24 ani  din municipiul Suceava, despre faptul c\ în noaptea precedent\, persoane necunoscute au for]at portierele unui autoturism, iar din interior i-au sustras mai multe bunuri. Autoturismul, proprietatea unei firme de taxi din Suceava, era parcat în laterala unui bloc de pe str. G\rii nr.10...