Wednesday , February 1 2023

Tag Archives: Iulia Leo Miza

In Memoriam Iulia Leo Miza

Miercuri, 16 martie, ora 12.00, `n aula Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare”  se va desf\[ura manifestarea intitulat\ In Memoriam Iulia Leo Miza.Evenimentul este organizat de Consiliul Jude]ean ,Biblioteca Bucovinei [i  Colegiul Naţional “{tefan cel Mare” Suceava.~n program sunt incluse evoc\ri ,un recital extraordinar [i lecturi publice din scrierile unor renumite …

Mai mult »

A murit Profesoara Iulia Leo Miza, un simbol al scolii sucevene

N „Nu cred c\ exist\ elev care s\ `i conteste meritele. A fost prieten\ cu elita na]ional\ [i o invoca des pe Zoe Dumitrescu Bu[ulenga. Pot s\ spun c\ ceea ce sunt acum i se datoreaz\ `n bun\ m\sur\ [i dumneaei”, ne-a spus Laura Hacman, purt\tor de cuv=nt al Inspectoratului …

Mai mult »