Monday , May 23 2022

Tag Archives: investitii

Record absolut – investitii straine de 47 de euro in luna iulie a acestui an

N de la `nceputul anului, valoarea total\ a investi]iilor str\ine `n jude] s-a ridicat la suma de 11.593 euro Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ transmite c\ `n conformitate cu datele furnizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului, în jude]ul Suceava în luna iulie 2010 s-a înmatriculat o singur\ societate comercial\ cu …

Mai mult »

Erste vrea sa participe la proiecte de investitii in Suceava

N vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a avut o `ntrevedere `n ora[ul austriac Salzburg cu directorul grupului de finan]are a infrastructurii [i sectorului public din Erste Bank, Werner Weiss Raabl, iar acesta din urm\ va reveni la Suceava cu o echip\ de speciali[ti `n diverse domenii care s\ analizeze …

Mai mult »