Tuesday , July 5 2022

Tag Archives: investitii

Investitii de peste 400.000 de euro la Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

N `n cadrul Universit\]ii sucevene va lua fiin]\ departamentul de S\n\tate [i Dezvoltare Uman\, care urmeaz\ a avea `n cadrul s\u trei specializ\ri de medicin\ n Baleno-fizio-kinetoterapie, nutri]ie – dietetic\ [i tehnic\ dentar\ vor fi specializ\rile pe care viitorii studen]i le vor putea studia la Universitatea din Suceava La sf=r[itul …

Mai mult »

Investitii pentru lucrari de modernizare si reamenajare a mai multor sectii importante din Spitalul Judetean

Managerul general al Spitalului Jude]ean de Urgen]\ Suceava, Vasile R=mbu, a declarat c\ Sec]ia de reanimare (ATI – Anestezie [i Terapie Intensiv\) va fi reabilitat\ [i amenajat\ `n urma unui proiect de cofinan]are a c\ror puncte principale au fost deja stabilite `ntre conducerea  Spitalului Jude]ean [i ce a Consiliului Jude]ean …

Mai mult »

Investitii de 51 de miliarde, anul trecut, la Spitalul Judetean Suceava

N ace[ti bani au fost folosi]i pentru modernizarea spitalului vechi, a sec]iilor de oncologie, ortopedie [i urologie, precum [i pentru alte investi]ii care au schimbat fa]a principalei unit\]i spitalice[ti din jude] Managerul  Spitalului Jude]ean Suceava, Vasile R=mbu (foto),  a declarat c\ `n 2010 institu]ia pe care o conduce a avut …

Mai mult »

Flutur anunta posibilitatea unor investitii in judet care vor crea mii de locuri de munca

Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur a declarat c\ va avea o discu]ie cu premierul Emil Boc, `n cursul s\pt\m=nii viitoare, cu privire la dou\ investi]ii de mare amploare `n jude]ul Suceava `n urma c\rora s-ar putea crea c=teva mii de locuri de munc\. Gheorghe Flutur a evitat s\ ofere …

Mai mult »

Investitiile primariilor sunt blocate pana la plata datoriilor

N „Se vor putea angaja cheltuieli pentru obiective de investi]ii doar `n situa]ia asigur\rii surselor de acoperire a investi]iilor `n curs, conform unui grafic stabilit”, a declarat directorul executiv al Direc]iei Generale a Finan]elor Publice Suceava, Petric\ Ropot\ n „Prioritatea va fi cea de asigurare a veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor …

Mai mult »

Europenii care au investit în acţiuni americane în 2010 au obţinut cele mai bune câştiguri din ultimul deceniu

Europenii care au investit în acţiuni americane în acest an, simultan cu deprecierea euro faţă de dolar, au obţinut cele mai bune câştiguri din ultimul deceniu, pariurile pe bursa de la Tokyo fiind aproape la fel de avantajoase, potrivit unei analize Bloomberg. Indicele S&P 500 al bursei de la New …

Mai mult »

Dacia va investi peste 57 de milioane lei pentru producţia unei noi familii de motoare

Automobile Dacia va investi peste 57 de milioane lei pentru fabricarea unui bloc motor destinat unei noii familii de motoare, 20 de milioane lei din suma totală reprezentând fonduri nerambursabile. “Cele 20 milioane lei reprezintă valoarea maximă posibilă a fi obţinută în cadrul operaţiunii de investiţii productive pentru întreprinderile mari …

Mai mult »

Bilantul fondurilor investite, anul acesta, in drumurile din judetul Suceava

Anul acesta, `n jude]ul Suceava, au fost investite pentru reabilitarea drumurilor jude]ene, locale [i na]ionale 300 de milioane de euro. Potrivit vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Daniel Cadariu, cele mai multe astfel de investi]ii s-au f\cut cu fonduri europene sau din altele de la Guvern. Un exemplu este finalizarea drumului …

Mai mult »

Patru milioane de lei investite, anul acesta, in scolile din judetul Suceava

Patru milioane de euro au fost investite, `n acest an, `n [colile din jude]ul Suceava. Anun]ul a fost f\cut, ieri, de vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie. Potrivit celor spuse de el, de finan]are pentru diverse lucr\ri de repara]ii sau modernizare au beneficiat 117 unit\]i de `nv\]\m=nt de pe …

Mai mult »

Peste un milion de euro pentru plata unor lucrari de investitii din scolile sucevene

Guvernul Rom=niei a aprobat, `n [edin]a de miercuri, alocarea a 4,7 milioane de lei din bugetul Ministerului Educa]iei unui num\r de 52 de unit\]i de `nv\]\m=nt din jude]. Banii vor fi utiliza]i pentru continuarea unor obiective de investi]ii, reabilitarea unor unit\]i de `nv\]\m=nt [i dotarea cu materiale didactice iar cea …

Mai mult »