Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă de urgenţă prin care se interzice instituţiilor publice, companiilor naţionale cu capital integral sau majoritar de stat ca şi regiilor autonome să achiziţioneze autoturisme care costă mai mult de 18.000 de euro. „În vederea reducerii unor cheltuieli nejustificate se interzice autorităţilor şi instituţiilor publice,...

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, afirmă că ministerul lucrează la un concept prin care se va putea combate vânzarea de produse etnobotanice şi pe internet, concomitent cu acţiunile de eliminare a magazinelor specifice. Traian Igaş a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la Arad, că următoarea etapă de luptă împotriva produselor...

Guvernul va interzice vânzarea şi deţinerea substanţelor etnobotanice, va confisca marfa pentru un interval de până la 18 luni cu suspendarea activităţii comerciantului până la analiza de laborator şi va decide amenzi ce ajung la 100.000 lei şi închisoare de 2-8 ani pentru vânzarea acestor produse. Marfa va putea fi confiscată, iar firma suspendată pe...

Consiliul Local Suceava a decis, joi, în unanimitate, interzicerea comercializ\rii, consumului [i publicit\]ii de orice fel pentru plantele cu efect halucinogen, în municipiul re[edin]\ de jude]. Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Har[ovschi, ini]iatorul acestei reglement\ri, a declarat c\ prin hot\rârea aprobat\ de Consiliul Local Suceava se interzice atât...

N declar\ pre[edintele Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ Suceava, Petru Carcalete, inspector general al I{J Suceava Pre[edintele Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ Suceava, Petru Carcalete, inspectorul general al Inspectoratului {colar Jude]ean, a declarat, miercuri, c\ interzicerea magazinelor care vând plante etnobotanice nu va duce la o sc\dere semnificativ\...