N cu toate c\ au investit sume importante din fonduri publice `n realizarea unor site-uri oficiale, multe institu]ii deconcentrate din jude]ul Suceava nu-[i actualizeaz\ cu anii informa]iile de pe paginile proprii de internet n de exemplu, DGFP Suceava nu [i-a actualizat site-ul de doi ani n institu]iile sportive, de promovare a tinerilor [i de asisten]\ social\ nu au...

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, afirmă că ministerul lucrează la un concept prin care se va putea combate vânzarea de produse etnobotanice şi pe internet, concomitent cu acţiunile de eliminare a magazinelor specifice. Traian Igaş a declarat, joi, într-o conferinţă de presă la Arad, că următoarea etapă de luptă împotriva produselor...

N `n municipiul Suceava, p=n\ la sf=r[itul anului trecut, c=nd s-a luat decizia de interzicere a comercializ\rii substan]elor etnobotanice func]ionau trei magazine, niciunul autorizat n dac\ “Bubu&Cki]ibu[“, firm\ din Piatra Neam] cu  punct de lucru la Suceava, nu are o leg\tur\ pe internet, pentru continuarea afacerii, Sc Plan&Magic Herb SRL, firm\ sucevean\...

România ocupă poziţia a patra în lume şi primul loc în Europa după viteza medie a conexiunilor la internet, iar Constanţa este oraşul european cu cele mai bune performanţe, potrivit unui raport al companiei americane Akamai. Astfel, cu o viteză medie a conexiunilor la internet de 7 Mbps în trimestrul al treilea al anului trecut, în urcare cu 12% faţă de...

Vrei sa faci economie si sa platesti doar abonamentul de cablu si sa ai in schimb Internet gratuit sau chiar telefonie? Acum poti, pentru ca in goana dupa clienti, operatorii ofera astfel de servicii si chiar iti dau cateva luni de abonament de gratuit daca te muti cu contractul la ei! Spre exemplu, operatorul autohton RCS&RDS ofera telefonie gratuita in retea daca...

Via]a în marile ora[e afecteaz\ memoria, reduce aten]ia [i poate duce la epuizare psihic\, potrivit cercet\torilor americani. Ace[tia sus]in c\ creierul uman trebuie s\ fac\ fa]\ zilnic unui num\r uria[ de stimuli mici din cauza obi[nuitului zgomot urban, iar omul e nevoit s\ le acorde tuturor acestora aten]ie, chiar [i atunci când creierul s\u este suprasolicitat, transmite...