Un copil de [ase ani, juc=ndu-se cu focul, a produs un incendiu care a distrus casa `n care locuia `mpreun\ cu p\rin]ii lui. În dup\-amiaza zilei de mar]i, pe  la ora 16.47, Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina”  Suceava a fost anun]at prin 112, despre producerea unui incendiu la o locuin]\ particular\ de pe strada Aurel Vlaicu, din cartierul I]cani...

Duminic\ dup\ amiaz\, dou\ echipaje ale  Deta[amentului de pompieri Suceava pentru localizarea [i lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospod\rie, apar]inând lui Vasile P., din satul Ti[\u]i, comuna Ipote[ti. La sosirea echipajelor de pompieri, la locul interven]iei ardea plan[eul buc\t\riei de var\ construit din lemn pe o suprafa]\ de aproximativ opt metri p\tra]i, ...

N acoperi[ul unui depozit a ars pe o suprafa]\ de 200 de metri p\tra]i, un metru cub de cherestea dar [i alte materiale aflate `n interiorul construc]iei n cauza probabil\ a producerii incendiului – sc=ntei provenite din co[ul de evacuare a fumului, deteriorat, al unei sobe cu acumulare de c\ldur\, care era folosit\ pentru `nc\lzirea hranei animalelor Grupa operativ\...

Pe data de 2 octombrie, `n jurul orei 12:27, Deta[amentul de Pompieri Suceava `mpreun\ cu Serviciul Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]\ Liteni au fost chema]i s\ intervin\ pentru localizarea [i stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie de materiale, apar]in=nd Grupului {colar „Iorgu V=rnav Liteanu”, din ora[ul Liteni. La sosirea pompierilor [i a celor dou\ autospeciale...

Garda de interventie Vicovu de Sus impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Straja au intervenit în noaptea de vineri spre s=mb\ta cu trei autospeciale pentru localizarea si stingerea unui incendiu izbucnit la gospodaria lui Iliuta J., din comuna Straja. La sosirea echipajelor, focul ardea cu violenta pe toata suprafata unui depozit de furaje, construit...