În contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Română recomandă evitarea temporară a sărutării icoanelor din biserică,...

N chiar dac\ se bucur\ de succesul s\u `n Irlanda iar talentul [i meritele `i sunt pe deplin recunoscute, Mihai Cucu are [i proiecte cu Rom=nia n “Oriunde te-ai afla,dup\ p\rerea mea, e[ti `ns\ apreciat dac\ faci treaba bine. Eu am fugit `ns\ de sistemul birocratic din Rom=nia”, ne-a spus  t=n\rul sucevean Un sucevean stabilit de aproape 10 ani `n Dublin `i `nva]\...