Tuesday , May 11 2021

Tag Archives: ianuarie

Salariile au scazut în ianuarie cu aproape 5%

Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut în ianuarie cu 4,8% (72 lei) faţă de luna anterioară, la 1.424 lei, şi cu 0,1% comparativ cu ianuarie 2010, cele mai mari valori înregistrându-se în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei, iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante. Astfel, câştigul salarial …

Mai mult »

Ion Lungu, depasit la leafa de doi dintre angajatii Primariei

N cel pu]in doi angaja]i ai Prim\riei Suceava c=[tig\ mai mult dec=t primarul n dup\ majorarea salariului cu 15%, Ion Lungu a `ncasat, pentru luna ianuarie, o indemniza]ie de 4.400 de lei n invoc=nd faptul c\ sunt date confiden]iale, Lungu a evitat s\ spun\ cine sunt angaja]ii prim\riei care c=[tig\ …

Mai mult »

Sindicatele sustin ca peste 2800 de profesori suceveni risca sa nu-si primeasca salariile pe ianuarie

N liderii sindicatelor “Pro Educa]ia” [i ai Sindicatului Independent Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i sus]in c\ s-a ajuns la o stare conflictual\ privind plata salariilor angaja]ilor din înv\]\mântul preuniversitar, în condi]iile în care unele [coli nu au putut pl\ti salariile angaja]ilor lor întrucât Trezoreriile nu au virat sumele aferente unit\]ilor care nu …

Mai mult »

Aproape 1000 de persoane si-au gasit un loc de munca in luna ianuarie

~nceput de an bun pentru [omeri. ~n luna ianuarie a acestui an,  921 de suceveni au fost încadra]i în muncă pe raza jude]ului.Potrivit unei  inform\ri a directorului Agenţiei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\, Aurelia Foc[a. ~n aceast\ perioad\, firmele sucevene caut\  operatori calculator, asistenţi în relaţii publice şi comunicare, …

Mai mult »

Minerii ameninţă cu greva generală din 10 ianuarie

Peste 30.000 de salariaţi din industria minieră şi energetică ameninţă cu greva generală din 10 ianuarie, dacă nu se înfiinţează Compania Naţională Electra şi dacă nu se negociază un plan social pentru aceşti angajaţi pentru evitarea concedierilor colective şi pentru crearea de noi locuri de muncă. Consiliul de Coordonare a …

Mai mult »

Gigacaloria se va scumpi cu 10%, de la 1 ianuarie

Căldura se scumpeşte din nou. Preţul de referinţă al gigacaloriei va creşte, în medie, de la 1 ianuarie 2011, cu peste 10%, potrivit ANRSC. “Preţul mediu local de referinţă va înregistra în 2011 o creştere de 10,65%. Evident că aceste creşteri au câteva explicaţii de care să ţinem cont. Pe …

Mai mult »