Tuesday , October 4 2022

Tag Archives: gigacalorie

Termica va creste pretul gigacaloriei cu 10-15%

N `n prezent, pre]ul gigacaloriei pl\tit de popula]ie în municipiul Suceava este de 178 de lei n ast\zi, primarul Lungu, `mpreun\ cu directorul Termica, merge la Bucure[ti pentru a afla `n ce m\sur\ Guvernul va sprijini `n aceast\ iarn\ furnizarea agentului termic `n Suceava n Lungu a anun]at din nou …

Mai mult »