Benjamin Huggel, mijlocasul FC Basel „Este o înfrângere dezam\gitoare, de care nu aveam nevoie. Am început foarte prost, am f\cut gre[eli individuale. În Liga Campionilor nu e niciodat\ u[or, dar nu ai nicio [ans\ în aceast\ competi]ie dac\ intri a[a într-un meci. Apoi am avut câteva [anse bune. Acum presiunea e [i mai mare, deoarece am pierdut, cu tot respectul,...

Jose Mourinho, curtat si de Federatia portugheza Pre[edintele FPF, Gilberto Madail, urma s\ se întâlneasc\, joi, la Madrid cu impresarul lui Mourinho, Jorge Mendes, pentru a-i înainta aceast\ propunere. Potrivit cotidianului Record, Madail va încerca s\-l conving\ pe Mourinho s\ „salveze echipa na]ional\”, preg\tind-o la urm\toarele dou\ partide, programate...