Este vorba despre Ulma, Frumosu, Vicovu de Jos [i Solca n locul lor ar urma s\ fie luat de suplean]ii de pe listele de candida]i n la Dorne[ti, H=n]e[ti, Satu Mare [i Slatina, consiliile locale s-au constituit, dar nu au fost ale[i viceprimarii ~n patru localit\]i din jude]ul Suceava consilierii locali ale[i `n urma pozi]ion\rii lor `n fruntea listelor de candida]i risc\...