Thursday , December 8 2022

Tag Archives: firma

O firma din Bucuresti ar putea construi noul CET al Sucevei

N Adrem Invest Bucure[ti este singura firm\ care a depus o ofert\ la licita]ia de ieri pentru noua central\ termic\ a ora[ului n directorul general al SC Termica SA Suceava, Constantin Pl\cint\, a apreciat ca fiind o ofert\ bun\ [i urmeaz\ a se decide `n urm\toarele zile cu privire la …

Mai mult »

O firma cu patru dosare de faliment in carca va reabilita drumul Ostra-Brosteni

N ieri a fost anun]at\ oficial firma c\reia i s-a atribuit contractul pentru refacerea drumului dintre cele dou\ localit\]i n Consiliul Jude]ean Suceava, prin Direc]ia Jude]ean\ de Drumuri [i Poduri, a atribuit aceast\ lucrare SC EUROSTRADE COMPANY SA Frasin, chiar dac\ `mpotriva firmei din Frasin sunt depuse patru cereri de …

Mai mult »

Firma fostului comisar regional de la mediu Adrian Casuneanu fuge de insolventa ca dracul de tamaie

N pentru a sc\pa de insolven]a declan[at\ de o firm\ din Fr\t\u]i, ADREDORIA TRANS SRL [i-a mutat sediul la Ia[i n a fost g\sit\ [i aici dup\ ce Tribunalul Suceava `[i declinase competen]a `n favoarea instan]ei de la Ia[i n ~nalta Curte de Casa]ie a stabilit `ns\ c\ insolven]a cerut\ …

Mai mult »