Tuesday , March 28 2023

Tag Archives: exproprieri

Se reiau procedurile pentru exproprierea terenurilor pentru centura municipiului Rădăuți

Valoarea estimată a acestor servicii de cadastru este de 333,2 mii de lei, iar criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”. Termenul limită până la care se pot depune oferte este 13 august. 556 de imobile proprietate privată și 156 imobile proprietate publică din municipiul Rădăuți și comunele Volovăț, …

Mai mult »

Anca Boagiu sustine noile prevederi privind exproprierile, denunt=nd cardasia `ntre avocati si proprietari

Ministrul Anca Boagiu a declarat, la Suceava, c\ vechea legisla]ie reprezenta un factor de blocaj `n derularea unor proiecte [i c\, de acum `ncolo, valoarea exproprierilor `n proiecte de construc]ii se `nscrie acum `n procentul european de 3%, iar sumele se vor da pe baza unor grile notariale Ministrul Transporturilor, …

Mai mult »

Probleme legate de exproprierile in zona soselei de centura

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, este de p\rere c\ exproprierile trebuie gr\bite pentru ca [i lucr\rile s\ fie duse la cap\t `n termenul stabilit anul acesta n [ansele ca lucr\rile s\ poat\ fi finalizate, anul acesta, sunt reduse [i din cauza unor probleme de consolidare a terenului `n …

Mai mult »