Comisia de buget-finan]e din Camera Deputa]ilor a adoptat joi un amendament la OUG 50/2010, prin care clientului i se d\ dreptul ca în faza precontractual\ s\ cear\ explica]ii în scris b\ncii privind orice no]iune din contract pe care nu o în]elege, iar banca este obligat\ s\ îi r\spund\. Amendamentul adoptat are în vedere articolele 33 [i 34 din OUG 50/2010, care...