Thursday , June 1 2023

Tag Archives: eoliene

Vântul asigură peste 20% din producţia de electricitate de la noi

Eolienele asigură în prezent o cincime din producţia naţională de electricitate, după ce în urmă cu câteva luni aveau o pondere de doar 8%. Energia produsă de centralele eoliene acoperă în prezent 21% din producţia naţională, fiind a doua cea mai importantă sursă de electricitate, după cărbune, care are o …

Mai mult »

Unda verde pentru trei parcuri eoliene in judet

~n jude]ul Suceava vor putea s\ fie construite trei parcuri eoliene, aceste investi]ii urm=nd a fi rderulate pe raza comunelor Ciprian Porumbescu, Hordniceni [i Dr\goie[ti. Un pas `n acest sens a fost aprobarea, la ultima [edin]\ a Consiliului Local, a unui proiect de hot\r=re prin care se accept\ avizul favorabil …

Mai mult »