Friday , May 24 2024

Tag Archives: drepturi

Mai prolific ca Paulo Coelho: Preşedintele Ucrainei, Viktor Ianukovici, a castigat 4 milioane de dolari din carti pe care nu le-a vazut nimeni

Viktor Ianukovici, care în anii cât s-a aflat la putere în Ucraina a publicat mai multe cărţi, s-a pomenit în mod inopinat printre cei mai bine plătiţi scriitori din lume. În ultimii doi ani, Ianukovici a primit circa 4 milioane de dolari de la o editură din Doneţk, care i-a …

Mai mult »

Micuţa Irina Columbeanu modifică legile privind drepturile copilului

Micuța Irina (4 ani și jumătate) a fost încredințată, în urma unei anchete sociale făcute de reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului – Ilfov, mamei ei, Monica Columbeanu Conform deputatului Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, peste o sută de sesizări din toată ţara au fost primite la Parlament de …

Mai mult »

Ambitia dascalilor suceveni de a-si redobandi in instanta drepturile salariale, o cauza a crizei salariilor

N pre[edintele FSLI, Simion H\ncescu, prezint\ modul `n care s-a ajuns la aceast\ situa]ie f\r\ precedent `n care doar cadrele didactice dintr-un jude] au ajuns s\ nu-[i mai poat\ primi leafa pentru luna februarie Pre[edintele Federa]iei Sindicatelor Libere din ~nv\]\m=nt, Simion H\ncescu, a explicat cum s-a ajuns ca `n jude]ul …

Mai mult »

Părinţii unui copil ce are cetăţenie UE pot locui şi munci în statul unde s-a născut minorul

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) de la Luxemburg a decis marţi că părinţii unui copil, care s-a născut într-un stat UE, dobândind astfel cetăţenie europeană, pot locui şi munci în statul membru. “Cetăţenia Uniunii impune ca un stat membru să autorizeze resortisanţii unei ţări terţe, părinţi ai unui …

Mai mult »

Modificari privind stabilirea dreptului la indemnizatia de somaj

Aurelia Foc[a, [efa Agen]iei Jude]ene pentru Ocuparea For]ei de Munc\, a declarat c\ cei ce doresc s\ beneficieze de indemniza]ii de [omaj [i vor s\ aib\ continuitate la cotizarea la bugetele de asigur\ri de [omaj, asigur\ri sociale [i asigur\ri de s\n\tate trebuie s\ `nregistreze cererea pentru acordarea acestei indemniza]ii `n …

Mai mult »

30 de miliarde de lei vechi – banii necesari pentru plata retroactiva a salariilor profesorilor suceveni, castigatori in instanta

N speran]a ca aceste sume s\ fie `ncasate de cadrele didactice este minim\, Guvernul av=nd preg\tit\ o nou\ ordonan]\ de urgen]\ prin care plata sumelor cuvenite, rezultate din ac]iunile `n instan]\ `mpotriva neaplic\rii legii 221/2008, privind majorarea salariilor cadrelor didactice cu 50%, se va am=na p=na `n 2012 n Inspectoratul …

Mai mult »

Pompierii voluntari nu s-au implicat suficient in localitatile unde nu li s-au acordat drepturile cuvenite

N `n jude]ul Suceava sunt 114 servicii voluntare pentru situa]ii de urgen]\, unde sunt `ncadrate 3.013 persoane, din care 204 angaja]i [i 3.009 voluntari Controalele de prevenire la gospod\riile popula]iei nu s-au realizat decât `n procent de 54% din cauza ne`ndeplinirii de c\tre majoritatea consiliilor locale a obliga]iilor stipulate `n …

Mai mult »