N cu toate acestea, `n cadrul regiunii Nord Est, jude]ul Suceava se afl\ pe penultima pozi]ie `n ceea ce prive[te valoarea exporturilor, p=n\ [i jude]ul Boto[ani export=nd mai mult dec=t noi `n primul semestru al anului Conform ultimelor date f\cute publice de Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, `n primul semestru al acestui an, exporturile din jude]ul Suceava au...

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabara Cre[terea pre]urilor la produsele agroalimentare este nejustificat\ [i artificial\, iar procesatorii [i cei care comercializeaz\ alimente absorb profiturile din sistem, în defavoarea produc\torilor de materii prime [i a consumatorilor, consider\ ministrul Agriculturii, Valeriu Tab\r\. „Ministrul Valeriu Tab\r\ nu este de acord...

Preţurile de consum au crescut în septembrie cu 0,56% faţă de august, iar inflaţia anuală a urcat de la 7,58% la 7,77%, un nou maxim al ultimilor doi ani, în condiţiile scumpirii semnificative a pâinii, legumelor, uleiului, ouălor, transportului prin CFR şi combustibililor, potrivit INS. Preţurile de consum au crescut uşor în august, cu 0,23%, faţă de iulie,...

Europa emergent\ [i Asia Central\ au revenit pe cre[tere dar exist\ temeri privind [omajul [i durabilitatea expansiunii economiei, a anun]at Banca Mondial\ (BM), la o conferin]\ de pres\ prilejuit\ de adunarea general\ anual\ de la Washington a Fondului Monetar Interna]ional (FMI) [i B\ncii Mondiale, conform publica]iei ‘The Financial’ din Georgia. Redresarea...

Karoly Borbely, secretar de stat in Ministerul Economiei Una din ramurile economiei care va termina pe plus în 2010 este industria, iar România va reveni pe creştere economică în 2011, cu un avans de 1,5-2%, a declarat marţi Karoly Borbely, secretar de stat din Ministerul Economiei. „Pe ansamblul anului 2010, una din ramurile economiei care va termina pe plus...