Thursday , April 18 2024

Tag Archives: Craciun in Bucovina

FOTO, VIDEO – Marea paradă a măștilor și obiceiurilor de iarnă

Marți, 27 decembrie 2022, municipiul Suceava găzduiește o nouă ediție a Festivalului Internaţional “Obiceiuri de Iarnă”, un eveniment organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural “Bucovina”.   Parada participanților a pornit în jurul orei 10.30 din dreptul Spitalului Județean Suceava, urmând să ajungă în centrul municipiului Suceava, în zona …

Mai mult »

Neimpliniri ale proiectului „Craciun in Bucovina”

N mirosul de hamsii l-a `nlocuit, pe alocuri, pe cel al produselor tradi]ionale, iar circula]ia [i lipsa parc\rilor nu au fost puncte forte n un chestionar pentru turi[ti va fi `mp\r]it pentru a se sublinia punctele tari [i punctele mai slabe, `n programele de promovare turistic\ ale administra]iei jude]ene Derularea …

Mai mult »

Flutur este nemultumit de modul in care unii primari au participat la proiectul „Craciun in Bucovina”

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a precizat c\, din punctul s\u de vedere, rolul unei gazde este acela de a se implica mai mult pentru a servi musafirii, nu s\ stea la mas\ [i s\ a[tepte s\ `l serveasc\ cineva n pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur se declar\ mul]umit …

Mai mult »

29 de ambasadori din toata lumea, la „Craciun in Bucovina”

N reprezentan]i ai unor misiuni diplomatice din „t\rile calde”, dar [i din China, Mexic [I din multe ]\ri europene au r\spuns invita]iei pre[edintelui Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, de a vizita jude]ul Suceava, `n ciuda temperaturilor sc\zute n s=mb\t\, Gura Humorului a fost adev\ratul centru al diploma]iei rom=ne[ti, membrii misiunilor diplomatice …

Mai mult »

"Craciun în Bucovina" determina DSP sa mareasca numarul de controale la unitatile de cazare

N inspectorii sanitari suceveni vor controla mai multe hoteluri, pensiuni [i localuri care vor organiza petreceri de Cr\ciun [i Revelion fa]\ de cele planificate ini]ial, întrucât se a[teapt\ un aflux mare de turi[ti, în condi]iile în care în jude]  se deruleaz\ proiectul “Cr\ciun în Bucovina” Directorul executiv al Direc]iei de …

Mai mult »

Ghost Rider, live, 3D, cu suman, buhai si galuste: Nicolas Cage, invitat la “Craciun in Bucovina”

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a adresat o invita]ie actorului american de a veni `n jude]ul Suceava `n perioada s\rb\torilor de iarn\, perioad\ `n care Nicolas Cage se afl\ `n Rom=nia pentru a turna un film n potrivit lui Gheorghe Flutur, invita]ii de a participa la manifest\rile prilejuite …

Mai mult »

Programul „Craciun in Bucovina” a fost lansat la Cluj

N “V\ a[tept\m s\ v\ acord\m azil turistic `n Bucovina pentru c\ ast\zi lansez aici, la Cluj, un program european, „Cr\ciun `n Bucovina”, care `ncepe de pe 5 decembrie, din ajunul lui Mo[ Nicolae, [i va ]ine p=n\ de Boboteaz\”, a spus la Cluj pre[edintele Consiliului Jude]ean  Suceava, Gheorghe Flutur …

Mai mult »

Programul proiectului turistic "Craciun in Bucovina" a fost definitivat

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat c\ lansarea va fi f\cut\ la Cluj, iar promovare [i popularizare vor avea loc\ [i la Viena, Munchen [i Augsburg Consiliul Jude]ean Suceava a definitivat programul proiectului “Cr\ciun `n Bucovina” de promovare a tradi]iilor de iarn\ din aceast\ zon\, ac]iunile urm=nd …

Mai mult »

Programul „Craciun in Bucovina” ar putea fi lansat la Cluj – Napoca

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat c\ se refer\ la pachetul turistic pentru acest program care va fi lansat, cel mai probabil, `n acela[i timp `n care la Cluj va fi organizat T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina” Programul de promovare turistic\ „Cr\ciun `n Bucovina” ar putea …

Mai mult »

„Craciun in Bucovina” este organizat in acest an cu fonduri europene

N manifest\rile vor `ncepe `n 5 decembrie, iar ministrul Turismului, Elena Udrea, a declarat c\ ar putea petrece s\rb\torile de iarn\ `n Bucovina, la invita]ia lui Gheorghe Flutur n „Acest proiect ne va ajuta s\ deschidem seria de evenimente dedicate Bucovinei `n 2011, cum sunt Pa[tele `n Bucovina, Pelerin `n …

Mai mult »