Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava `n colaborare cu Autoritatea Rutier\ Rom=n\ (ARR) Suceava a derulat o ac]iune de control [i a verificat autovehiculele de transport de persoane, precum [i cele de transport de m\rfuri periculoase. Asta din cauza num\rului mare de accidente de munc\ `nregistrate `n domeniul transportului rutier pe raza jude]ului Suceava....