N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat [i re]inut `n trafic doi cet\]eni ucraineni care transportau ]ig\ri de contraband\ ce urmau s\ ajung\ pe „pia]a neagr\” n ]ig\rile `n valoare de aproximativ 5.000 de lei au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\, iar autoturismul „Audi 100” `n care se aflau cei doi a fost indisponibilizat...

Poli]i[tii bistri]eni au confiscat de la un [ofer din jude]ul Suceava trei tone de mere pe care acesta le transporta cu o autoutilitar\ [i pentru care b\rbatul nu a putut prezenta documente de provenien]\. Purt\torul de cuvânt al Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Bistri]a-N\s\ud, Antonela Gorgan, a informat, miercuri, printr-un comunicat, c\ b\rbatul a fost oprit de...

Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat `n trafic un cet\]ean din jude]ul C\l\ra[i care transporta cherestea de r\[inoase `n valoare de 2.400 de lei f\r\ documente legale de provenien]\. ~n ziua de 27 octombrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Izvoarele Sucevei au executat o misiune specific\ `n zona de responsabilitate, ocazie...

~n ultima s\pt\m=n\, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava au executat un num\r de 392 misiuni [i ac]iuni specifice proprii [i nu au permis intrarea `n ]ar\ a 11 cet\]eni str\ini din diferite motive legale. De asemenea nu s-a permis ie[irea din ]ar\ a unui num\r de trei rom=ni pentru nereguli `n documente de...

Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit `n autoturismul unei femei cu domiciliul `n ora[ul Siret, ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\ ce erau ascunse `n semiaripile spate [i portierele autoturismului. L\cr\mioara H. s-a prezentat, `n data de 16 octombrie, la PTF Siret, pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd un „Cielo”. Dup\...

Poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat `n trafic un cet\]ean rom=n care transporta 1.090 de pachete de ]ig\ri `n valoare de peste 7.500 de lei, ce urmau s\ fie comercializate pe pia]a neagr\ `n vederea ob]inerii de profit ilicit. ~n ziua de 5 octombrie, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Brodina au executat o misiune specific\...