~n urma examenului desf\[urat ieri la Spitatul Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou” a fost reconfirmat\ echipa care a condus, al\turi de managerul, Vasile R=mbu, destinele celei mai importante unit\]i spitalice[ti din jude]. Doctorul Doina Ganea Motan a fost reconfirmat\ `n func]ia de director medical, pentru func]ia de director de `ngrijiri al Spitalului a fost...