Monday , February 6 2023

Tag Archives: concurs

Concurs Na]ional de Crea]ie Vestimentar\, Art\ Textil\, Tapiserie [i Marochin\rie, la Suceava

A IV-a edi]ie a Concursului Na]ional de Crea]ie Vestimentar\, Art\ Textil\, Tapiserie [i Marochin\rie se desf\[oar\ în perioada 9 – 16 iunie 2011, la Suceava, expozi]ia concurs fiind organizat\ de Palatul Copiilor Suceava [i  Inspectoratul {colar al Jude]ului în parteneriat cu Iulius Mall. Cele peste 200 de lucr\ri din 11 …

Mai mult »

Concurs Na]ional de Crea]ie Vestimentar\, Art\ Textil\, Tapiserie [i Marochin\rie, la Suceava

A IV-a edi]ie a Concursului Na]ional de Crea]ie Vestimentar\, Art\ Textil\, Tapiserie [i Marochin\rie se desf\[oar\ în perioada 9 – 16 iunie 2011, la Suceava, expozi]ia concurs fiind organizat\ de Palatul Copiilor Suceava [i  Inspectoratul {colar al Jude]ului în parteneriat cu Iulius Mall. Cele peste 200 de lucr\ri din 11 …

Mai mult »

Premiul I pentru Clubul Sportiv Romsilva Radauti la concursul national de anduranta de la Campina

N locul `nt=i a fost ob]inut, la prima participare, de Cristian Hancer [i iapa Hadban La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute s-a desf\[urat la C=mpina, jude]ul Prahova, `n organizarea Federa]iei Ecvestre Rom=ne, un concurs na]ional de anduran]\ pentru cabaline la care au participat pentru prima dat\ cai de la Herghelia R\d\u]i. La …

Mai mult »

Directorul economic al CJ Suceava, singur in cursa pentru functia de administrator public al judetului

N Irina Vasilciuc a fost singura persoan\ care a participat, ieri, la prima prob\ a concursului pentru ocuparea acestui post n rolul administratorului public va fi `ndeosebi axat pe cre[terea gradului de absorb]ie a fondurilor europene [i urm\rirea lucr\rilor finan]ate de Uniunea European\ Singura persoan\ care a candidat pentru func]ia …

Mai mult »

Politia Locala va scoate la concurs cinci posturi de sefi de birou

N 16 func]ionari de la compartimente precum Disciplina în Construc]ii, Asocia]ii de Proprietari, Juridic [i Protec]ia Mediului au primit statutul de poli]ist local Poli]ia Comunitar\ Suceava a devenit de la întâi februarie, Poliţia Locală. Schimbarea a adus [i atribu]ii noi, una din cele mai importante fiind competenţa pe linie rutieră. Mai mult, …

Mai mult »

Concursul Interjudetean de Matematica „Memorialul David Hrimiuc” a ajuns la cea de-a saptea editie

Anul acesta, `n perioada 27 – 31 octombrie, a avut loc edi]ia cu num\rul [apte a Concursului Interjude]ean de Matematic\ „Memorialul David Hrimiuc”. Acest concurs s-a desf\[urat la {coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, sub patronajul Societ\]ii de {tiin]e Matematice, `n colaborare cu Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava [i …

Mai mult »

Ludovic Abitei a castigat concursul pentru sefia DSP

N func]iile de director executiv adjunct al Direc]iei de S\n\tatea Public\  [i cea de director executiv adjunct au fost c=[tigate de C\t\lin Pascal [i Firu]a Bosancu Conducerea Direc]iei de S\n\tate Public\ a reu[it s\ treac\ cu brio peste examenele  sus]inute `n cursul acestei s\pt\m=ni la Agen]ia Func]ionarilor Publici din Bucure[ti.   …

Mai mult »

Elevi din 12 judete se intrec la Colegiul “Stefan cel Mare” in cadrul Concursului National de Informatica Aplicata OpenIT

Ieri, la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” Suceava a demarat Concursul Na]ional de Informatic\ Aplicat\ OpenIT, edi]ia a II-a. Participarea la concurs presupune formarea unei echipe de maxim doi membri care va avea sarcina de a dezvolta un produs software pe o tem\ dat\. 38 de elevi din 12 jude]e …

Mai mult »

35 de posturi de medici, farmacisti si asistenti, scoase la concurs în spitalele sucevene

Posturile solicitate de Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava pentru unit\]ile medicale din jude] au fost deblocate `n totalitate de c\tre Ministerul S\n\t\]ii iar acestea au obliga]ia s\ scoat\ la concurs posturi de medici, asisten]i [i farmaci[ti. Printre ei se num\r\ persoane care au solicitat angajarea `ns\ prioritari vor fi cei …

Mai mult »

Presedintele Curtii de Apel Suceava, Cezar Hincu, este candidatul acestei instante pentru CSM

N pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H`ncu [i procurorul general al Parchetului de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava, Vasile Mandici vor candida pentru alegerea membrilor  Consiliului Superior al Magistraturii, `n aceast\ toamn\ n candidatul tribunalelor din raza Cur]ii de Apel Suceava pentru alegerea membrilor CSM va fi judec\toarea  …

Mai mult »