N afaceristul sucevean, de]inut `n Penitenciarul Boto[ani, va intra ast\zi, dup\ o lun\ de a[teptare, `n comisia de liberare condi]ionat\ n dac\ solicitarea sa va avea un r\spuns favorabil, iar instan]a va fi de acord, p=n\ la jum\tatea s\pt\m=nii viitoare Severin Tcaciuc va fi liber Ast\zi, la Penitenciarul din Boto[ani se `ntruni comisia care va analiza cererea de liberare...

PSD şi PNL au votat, luni, în Comisia de muncă din Camera Deputaţilor, la reexaminarea Legii pensiilor, un amendament comun, care prevede că vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 64 de ani pentru bărbaţi. Deputaţii coaliţiei părăsiseră anterior şedinţa Comisiei de muncă, reunită pentru reexaminarea Legii pensiilor. “Vârsta...

Comisia parlamentar\ pentru controlul activit\]ii SRI face, `n aceste zile, verific\ri la structurile SRI din jude]ele Suceava, Ia[i [i Bac\u, a declarat, joi, pre[edintele comisiei, deputatul PDL Cezar Preda. Preda a declarat c\ programul de control al activit\]ii SRI prevede `n acest an verificarea activit\]ii a 13 sec]ii din ]ar\, iar `n prezent sunt vizitate sec]iile...