Saturday , November 26 2022

Tag Archives: colindatori

Confectioneaza masti pentru colindatori de 34 de ani

N `nv\]\torul Doru Luchian,  de la Scoala cu clasele I-VIII din Solone], a f\cut o pasiune din confec]ionarea m\[tilor purtate de colind\tori `n perioada s\rb\torilor de iarn\ n “~n spatele lor te ascunzi ca s\ po]i face ceea ce nu po]i face `n cotidian”, spune `nv\]\torul Bucovina este o zon\ …

Mai mult »

250 de Mosi Craciun si zeci de colindatori au luat cu asalt Palatul Administrativ

N pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, [i prefectul Sorin Popescu i-au r\spl\tit pe oaspe]i cu col\cei, mere, dulciuri [i portocale Ieri, peste 250 de Mo[i Cr\ciun [i Cr\ciuni]e [i zeci de colind\tori din jude] au luat cu asalt  Palatul Administrativ din Suceava. Gazdele au fost pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, …

Mai mult »

Studenti de la ASCOR au colindat ziarul Obiectiv de Suceava

Un grup de studen]i, membri ai Asocia]iei Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i din Rom=nia (ASCOR) – Sucursala Suceava, au colindat, ieri dup\ amiaz\, redac]ia „Obiectiv de Suceava”. Dup\ ce tinerii au c=ntat diverse colinde, a urmat tradi]ionalul „Mul]i ani tr\iasc\!”. De mai mul]i ani, studen]i din cadrul ASCOR Suceava obi[nuiesc s\ colinde …

Mai mult »

Ziarul Obiectiv a primit colindatori

Ziarul Obiectiv de Suceava a primit colind\tori. Ieri, membrii Clubului Studen]esc liberal din cadrul organiza]iei jude]ene a PNL Suceava au fost printre primii care au vestit Na[terea M=ntuitorului la redac]ia noastr\. Clubul Studen]esc Liberal a fost mesagerul Cr\ciunului pe care orice cre[tin ar trebui s\-l primeasc\ `n cas\. Pre[edintele Clubului, …

Mai mult »

Politistii de frontiera suceveni, alaturi de tinerii colindatori

Ca în fiecare an Inspectoratul Jude]ean al Poli]iei de Frontiera (IJPF) Suceava se implica în activit\]ile ce se desf\[oara pe plan social în concordan]a cu provoc\rile [i întreb\rile ce se nasc în societatea civil\. „Daca Poli]ia de Frontier\  a crezut de cuviin]a ca fiecare structura a sa, sa patroneze material …

Mai mult »