Direc]ia Sanitar-Veterinara [i pentru Siguran]a Alimentelor (DSVSA) Suceava sus]ine ca trebuie f\cute unele modific\ri de c\tre Oficiul Registrului Comer]ului cu privire la un Cod CAENdespre care reprezentan]ii primei institu]ii sus]in ca nu ar fi conform cu legisla]ia rom=neasca în vigoare. Este vorba despre codul CAEN4781 care se refera la comercializarea de produse...