Monday , February 6 2023

Tag Archives: cetateni

Scriitorul Norman Manea, Florin Piersic si Alexandru Arsinel, cetateni de onoare ai judetului Suceava

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a decis, luni, `n unanimitate, acordarea titlului de cet\]ean de onoare al jude]ului scriitorului Norman Manea, academicianului Dimitrie Vatamaniuc, prof. univ. Emanuel Diaconescu [i actorilor Alexandru Ar[inel [i Florin Piersic. Pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, ini]iatorul proiectului de hot\r=re, a declarat, `n [edin]a de luni a …

Mai mult »

Norman Manea, Piersic si Arsinel, cetateni de onoare ai judetului Suceava

Ale[ii jude]ului vor lua `n discu]ie la `nceputul s\pt\m=nii viitoare  acordarea titlului de cet\]ean de onoare actorilor Florin Piersic [i Alexandru Ar[inel. Proiectul de hot\r=re prin care celor doi ilu[tri actori li de acord\ acest titlu va fi supus aprob\rii  Consiliului Jude]ean `n [edin]a de luni, 29 noiembrie.Tot `n cadrul …

Mai mult »