După ce o lună de zile a negat că are de gînd să bage clubul in insolvenţă, George Copos a depus luni dosarul la Tribunalul Bucureşti. Patronul clubului din Grant a luat această decizie din cauza datoriilor foarte mari pe care Rapidul le are la propriii jucători, la impresari şi la diverse firme. Iniţial, finanţatorul alb-vişiniilor a încercat să vîndă...

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Pensionarilor cer Guvernului să dispună restituirea sumelor încasate din contribuţii pentru asigurări de sănătate pentru pensiile mai mici de 740 de lei, măsura fiind necesară, în opinia lor, pentru evitarea aglomerării tribunalelor. “Pentru a se evita punerea pe drumuri a milioanelor de pensionari,...

N persoanele interesate, care nu au reu[it s\ depun\ dosarul de finan]are `n sesiunea 2010, vor avea posibilitatea s\ acceseze Programul „Casa Verde – persoane fizice” `ncepând cu luna aprilie 2011 Sucevenii continu\ s\ fie interesa]i s\ cear\ detalii [i continu\ s\ `[i exprim\ dorin]a de a se `nscrie `n cadrul  “Programului privind instalarea sistemelor de...

Un num\r de 150 de asisten]i medicali, medici, farmaci[ti [i tehnicieni dentari din jude]ul Suceava [i-au depus în ultimele [ase luni dosarele la Direc]ia de S\n\tate Public\ (DSP) Suceava în vederea întocmirii documenta]iei pentru recunoa[terea diplomelor de studii, o parte dintre ace[tia inten]ionând s\ plece la munc\ în str\in\tate. Directorul DSP Suceava, Ludovic...

N prin acest program, persoanele fizice pot ob]ine o finan]are de pân\ la 6.000 de  lei pentru instalarea de panouri solare, pân\ la 8.000 lei pentru instalarea de pompe de c\ldur\ [i tot de pân\ la 6.000 lei pentru achizi]ia instala]iilor de producere a energiei termice pe baz\ de pele]i, brichete, toc\tur\ lemnoas\, precum [i orice fel de resturi [i de[euri vegetale,...

N de la Real Design la Casa Plus, de la Adicost la Oil D Negru, multe firme care ]ineau acum doi ani capul de afi[ al ini]iativei private sucevene s-au pr\bu[it `n 2010 n 1.000 de societ\]i comerciale din jude] au intrat `n ultimii doi ani `n insolven]\ sau faliment  n Peste 1.000 de firme sucevene au intrat `n cei doi ani de criz\ parcur[i deja `n procedura insolven]ei...