Tuesday , May 21 2024

Tag Archives: centru

Probleme suplimentare aparute in zona unde se consolideaza terenul din centrul Sucevei

C=teva probleme la lucr\rile de consolidare a zonei centrale a municipiului Suceava au reap\rut, zilele trecute. Lucr\rile de consolidare se fac `n vederea realiz\rii a dou\ parc\ri subterane de 160 de locuri. Primarul Ion Lungu a anun]at, ieri, `n urma [edin]ei de comandament cu constructorii c\ excav\rile au scos la …

Mai mult »

Crasmele din centrul orasului, teatre de lupta pentru dealerii de etnobotanice

N cu dou\ zile `nainte ca la “Ranch” s\ fie rupt `n b\taie Lauren]iu Mateiciuc, `n restaurantul “Hollywood”, de peste drum de Prim\rie, a r\mas f\r\ din]i un alt sucevean, Cristian Seredenciuc, de 29 de ani n `n niciunul dintre cazuri agresa]ii nu au dorit s\ depun\ pl=ngere la Poli]ie, …

Mai mult »

Primul centru de permanenta medicala din judet ar putea fi la Burdujeni

Directorul executiv al Direc]iei de S\n\tate, Ludovic Abi]ei, a declarat ieri, `n cadrul unei conferin]e de pres\, c\ a ap\rut in Monitorul Oficial  ordonan]a de urgen]\ privind asigurarea asisten]ei medicale primare prin centrele de permanen]\.  „Conform legii, nu putem face primii pa[i în organizarea acestor centre pân\ nu ne consult\m …

Mai mult »

Apa rece se opreste azi in centrul Sucevei

N avaria de pe strada Ana Ip\tescu pe care cei de la ACET trebuie s\ o repare s-a produs duminic\ diminea]\, dar pentru c\ nu a fost una de propor]ie mare, s-a preferat s\ se furnizeze duminic\ apa rece, iar luni, c=nd majoritatea cet\]enilor sunt pleca]i la lucru, s\ se …

Mai mult »

Centru de pregatire profesionala intr-o fosta sala de sport

N este vorba de un proiect initiat de Sindicatul „Prometeu”, pentru care s-a obtinut o finantare partiala de la Uniunea Europeana, iar la inaugurare au participat mai multe oficialitati sucevene Vineri a fost inaugurat, la Suceava, primul centru de formare profesional\ a liderilor de sindicat, dar [i a celor care …

Mai mult »

Lucrarile de consolidare din centrul Sucevei vor fi reluate de astazi

N turnarea pilo]ilor secan]i cu arm\tur\ [i a celor f\r\ arm\tur\ va trebui finalizat\, conform celor spuse de viceprimarul Viorel Seredenciuc, p=n\ la sf=r[itul lunii aprilie, Prim\ria sper=nd ca `n cursul lunii mai s\ poat\ `ncepe lucr\rile propriu-zise de construire a dou\ parcaje subterane Ast\zi vor fi reluate lucr\rile de …

Mai mult »

15 mii de suceveni la Revelionul de criza in centrul municipiului

N `n lips\ de alternative costisitoare, mii de suceveni au luat cu asalt centrul ora[ului re[edin]\ de jude] `n noaptea dintre ani n spectacolul a fost decent, iar trupele care au interpretat nu au ie[it din tiparele cu care locuitorii Sucevei sunt obi[nui]i n primarul Ion Lungu a urat sucevenilor …

Mai mult »

Primarul Lungu ii invita pe suceveni sa participe in numar mare la Revelionul in aer liber din centrul orasului

N petrecerea `n aer liber va avea loc pe esplanada Casei de Cultur\, costurile pe care le va suporta bugetul local vor fi de 50.000 de lei n unul dintre punctele de interes ale Revelionului, la Suceava, va fi concertul trupei Hi-Q, primarul Ion Lungu fiind de p\rere c\ recitalul …

Mai mult »

Maine nu este apa potabila in centrul Sucevei

ACET SA Suceava a anun]at c\, din cauza execut\rii unor lucr\ri de deviere a re]elei de ap\ din zona pie]ei publice „22 Decembrie”, va fi `ntrerupt serviciul de alimentare a apei potabile `n centrul Sucevei, pe 26 noiembrie 2010. Astfel, `n cursul zilei de m=ine, centrul municipiului re[edin]\ de jude] nu …

Mai mult »

Revelion in centrul Sucevei, printre santierele parcarilor subterane

N viceprimarul Viorel Seredenciuc a precizat c\ lucr\rile de consolidare a terenului prin turnarea de pilo]i secan]i `n zona parc\rilor subterane nu vor afecta [i carosabilul din fa]a Casei de Cultur\ n chiar dac\ se va putea organiza o petrecere de Revelion `n aer liber la care s\ poat\ participa …

Mai mult »