Sunday , May 26 2024

Tag Archives: catedrala

600.000 de lei de la bugetul local pentru Catedrala „Nasterea Domnului”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ inten]ioneaz\ ca [i `n cursul acestui an s\ dirijeze o serie de fonduri de la bugetul local pentru activit\]i de sprijinire a culturii [i cultelor. Una din priorit\]ile `n ce prive[te sus]inerea activit\]ilor religioase o constituie alocarea …

Mai mult »

Catedrala Sucevei va primi banii prevazuti, initial, pentru sustinerea activitatilor fotbalistice

N solicitarea adresat\ de preo]i c\tre conducerea Prim\riei a fost de 500.000 de lei, `ns\ primarul Ion Lungu a ar\tat c\ nu dispune dec=t de 300.000 de lei, banii urm=nd a fi transfera]i din contul pentru fotbal Catedrala „Na[terea Domnului” din Suceava va putea beneficia de `nc\ 300.000 de lei …

Mai mult »