Tuesday , November 29 2022

Tag Archives: case sinistrati

Casele pentru sinistrati din Darmanesti si Serbau]t vor putea fi finalizate in cateva saptamani

Casele pentru sinistra]ii din D\rm\ne[ti [i din {erb\u]i ar putea fi finalizate `n c=teva s\pt\m=ni. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat `n cursul zilei de s=mb\t\ lucr\rile ce trebuiau f\cute pentru casele sinistra]ilor din cele dou\ comune. El a ]inut s\ fac\ aprecieri pozitive cu privire la …

Mai mult »