Tuesday , September 27 2022

Tag Archives: Bucovina

Premierul, invitat la deschiderea editiei de la Bucuresti a Targului „Produs in Bucovina”

Premierul Emil Boc este invitat la deschiderea edi]iei de la Bucure[ti a T=rgului „Produs `n Bucovina”, edi]ie care va avea loc la sf=r[itul acestei s\pt\m=ni `n Bucure[ti, eveniment organizat de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava [i Asocia]ia Produs `n Bucovina. Potrivit lui Gheorghe Flutur, standurile care vor fi amenajate `n parcul …

Mai mult »

Traditiile bucovinene, prezentate la Targul de toamna “Produs in Bucovina”, din Capitala

N dincolo de prezentarea produselor [i a unui spectacol folcloric [i umoristic, programul include “~nt=lnirea bucovinenilor”, la care sunt a[tepta]i to]i cei originari din zon\  n vor c`nta `ntr-un spectacol extraordinar Sofia Vicoveanca, Laura Lavric [i Margareta Clipa, iar momentele satirice vor fi sus]inute de Alexandru Ar[inel [i Florin Piersic …

Mai mult »

Arhitectura Bucovinei si restrictiile planurilor de urbanism, dezbatute ieri in sedinta la Consiliul Judetean

N “Ce arhitectur\ po]i face `n jurul Vorone]ului, far\ ca s\ pui `n umbr\ sau s\ `]i zg=rii privirea c=nd prive[ti c\tre un monument UNESCO?”, a declarat pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur n pentru a nu exista derapaje, lucr\rile vor fi verificate minu]ios [i `n permanen]\ de institu]iile abilitate ale statului …

Mai mult »

Lemnul din Bucovina, transformat de Holzindustrie Schweighofer in marfa pentru Japonia

N o treime din exporturile Holzindustrie Schweighofer – circa 100 de milioane de euro,  merg anul acesta spre }ara Soarelui R\sare n “În 2011 nu m\ a[tept s\ fie la fel de bine ca anul acesta”, spune Schweighofer, `n opozi]ie cu trendul tuturor declara]iilor optimiste despre sf=r[itul crizei, `ntr-un articol …

Mai mult »

Flutur cere omologului din regiunea Schwaben sprijin pentru ca produsele bio din Bucovina sa patrunda pe piata germana

N r\spunsul pre[edintelui Consiliului Regional Schwaben, Jurgen Reichard, a fost c\ trebuie depus un efort suplimentar pentru ca produsele tradi]ionale din regiunea Bucovinei s\ ob]in\ certificarea calit\]ii Produsele tradi]ionale din jude]ul Suceava pot fi v=ndute pe pia]a din Germania doar dac\ sunt certificate din punctul de vedere al calit\]ii. Acesta …

Mai mult »

Presedintele Institutului Regiunilor Europei, invitat sa viziteze Bucovina

N vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a avut o `ntrevedere cu pre[edintele Institutului Regiunilor Europene [i fost pre[edinte al landului austriac Salsburg, Franz Schausberger care a spus c\ `n calitatea sa de instoric este interesat s\ viziteze regiunea Bucovinei Pre[edintele Institutului Regiunilor Europei, prof. dr. Franz Schausberger, ar putea …

Mai mult »