Sunday , September 25 2022

Tag Archives: Bucovina

Gheorghe Flutur asteapta încasari de peste 4 milioane de euro de la turistii care vor petrece Pastele în Bucovina

N pre[edintele CJ apreciaz\ c\, `n acest an, 25.000 de turi[ti `[i vor petrece s\rb\torile de Pa[te `n jude]ul nostru Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la Târgul Interna]ional de Turism de la Berlin, c\ în acest an î[i vor petrece s\rb\torile de Pa[ti în Bucovina circa 25.000 …

Mai mult »

Bucovina, promovata la Targul de Turism de la Berlin

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anun]at, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ `n cadrul T=rgului Interna]ional de Turism de la Berlin, vor fi promovate zona [i produsele tradi]ionale me[te[ug\re[ti din zona Bucovinei. T=rgul se va desf\[ura `n perioada 9 – 13 martie iar delega]ia sucevean\ va amenaja …

Mai mult »

Plan de “ofensiva turistica” pentru Bucovina in 2011

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava vrea ca proiectele europene de promovare turistic\ “Pa[tele `n Bucovina”, “Hora Bucovinei” [i “Pelerin `n Bucovina” s\ fie prezentate la c=t mai multe t=rguri interna]ionale de turism Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava inten]ioneaz\ ca anul acesta s\ fie unul al ofensivei turistice iar pre[edintele CJ Suceava, …

Mai mult »

Un consilier al lui Flutur va merge pe jos de la Viena la Suceava pentru promovarea Bucovinei

“Domnul Barba va fi trimis la Viena [i de acolo va veni pe jos. Propunerea a venit de la el, nu de la mine. Încerc\m sa g\sim un grup pentru a parcurge al\turi de domnul Barba traseul de la Viena spre Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur Neculai Barb\, unul dintre …

Mai mult »

Padurile din Bucovina raman, cel putin in aceasta iarna, in proprietatea statului

N ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins recursul `naintat de Fondul Bisericesc Ortodox Rom=n al Bucovinei, `mpotriva deciziei instan]ei supreme de a am=na executarea sentin]ei date de Curtea de Apel Timi[oara, `n favoarea Fondului Bisericesc, p=n\ `n prim\var\ Avoca]ii funda]iei Fondul Bisericesc Ortodox Rom=nesc al  Bucovinei (FBORB) au …

Mai mult »

Peste 90 la suta din locurile de cazare din Bucovina au fost deja rezervate pentru Revelion

N potrivit datelor centralizate de biroul de turism al CJ Suceava, în zona Gura Humorului, pentru Revelion au fost rezervate 95 la sut\ din num\rul locurilor de cazare, iar de Cr\ciun gradul de ocupare este de 70 la sut\, în timp ce în zona Vama, de Revelion au fost f\cute …

Mai mult »

Programul "Craciun în Bucovina" a debutat cu un spectacol pentru copii în Muzeul Satului Bucovinean

N programul “Cr\ciun în Bucovina” a început, duminic\ dup\-amiaz\, la Muzeul Satului Bucovinean, din Suceava, unde a fost organizat un spectacol pentru copii, c\rora Mo[ Nicolae le-a oferit daruri Programul “Cr\ciun în Bucovina”, de promovare a obiceiurilor din Bucovina din preajma s\rb\torilor de iarn\, a debutat, duminic\ dup\-amiaz\, în Muzeul …

Mai mult »

Un milion de euro pentru patru proiecte de promovare turistica a Bucovinei

N proiectele Hora Bucovinei, Pelerin `n Bucovina [i Pa[tele `n Bucovina vor fi finan]ate din fonduri europene, la fel ca [i cel de `nfiin]are [i amenajare a unui centru de informare [i promovare turistic\, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, declar=nd c\ au fost semnate contractele de finan]are Patru proiecte …

Mai mult »

500.000 de vizitatori la targul «Produs in Bucovina», desfasurat zilele trecute la Bucuresti

N Ambasada SUA este interesat\ de organizarea unui t=rg «Produs `n Bucovina» pe continentul american n asocia]iile de turism din Vama, Gura Humorului, Sucevi]a au organizat tradi]ionala mas\ bucovinean\ n bucure[tenii au g\sit de toate [i nu s-au putut ab]ine s\ cumpere, astfel `nc=t cei mai mul]I dintre produc\torii participan]i …

Mai mult »

Bucovina a ajuns în Capitala

N Târgul de toamn\ “Produs în Bucovina” [i-a deschis ieri por]ile pentru amatorii gastronomiei [i folclorului bucovinean n produse din carne, lactate, dar [i legume [i fructe pot fi degustate de bucure[teni în cadrul târgului amplasat în parcul IOR din cartierul Titan n la deschiderea oficial\ de ieri au participat …

Mai mult »