N mai mul]i preo]i suceveni au declarat, sub protec]ia anonimatului, c\ au fost obliga]i s\ v=nd\ la un pre] foarte mare un vin liturgic, iar `ncas\rile urmau s\ se duc\ la Catedrala M=ntuirii Neamului [i la alte activit\]i filantropice n Patriarhia Rom=n\ a declinat orice implicare, `n mod oficial, pas=nd responsabilitatea c\tre eparhiile din ]ar\, de[i vreo doi ani nu...

Un atentat comis „probabil” de un kamikaze, în faţa unei biserici din oraşul egiptean Alexandria, s-a soldat cu 21 de morţi şi 79 de răniţi, la două luni după ameninţările al-Qaida la adresa comunităţii copte egiptene. Preşedintele Hosni Mubarak a condamnat, într-o alocuţiune televizată, un „act criminal odios care a vizat naţiunea,...

N la hram au fost ieri prezen]i aproximativ 30 de cizmari din num\rul total de circa 100, c=]i mai sunt `nscri[i `n cadrul breslei n “E greu s\ rezi[ti c=nd marfa str\in\ `]i ia locul, dar sunt `nc\ oameni care prefer\ s\ mai aud\ de cizmarul de la noi [i asta ne face s\ ne men]inem”, spune unul dintre cizmarii prezen]i ieri la s\rb\toare Ieri, la Biserica Adormirea...

Biserica din Iaslovat Cei doi preo]i din comuna sucevean\ Iaslov\] vor fi muta]i la alte dou\ parorhii, dup\ ce `ntre ace[tia s-a iscat un scandal. Arhiepiscopia Sucevei [i R\d\u]ilor a cerut preotului D\nu] Andronic [i preotului paroh Costel Pascaru s\ se prezinte la Protopopiatul R\d\u]i  pentru a depune cereri de transfer `n caz contrar vor fi muta]i disciplinar. Cel...

Din lips\ de fonduri, Biserica Adventist\ din Madrid nu poate finaliza patru case destinate sinistra]ilor din comuna sucevean\ Dorne[ti. Primarul localit\]ii, Gheorghe Lu]a ne-a declarat c\ imediat dup\ ce rev\rsarea apelor a afectat mai multe case din comun\, acest cult s-a angajat s\ ridice patru case. „Biserica adventis\ din Madrid a venit cu o echip\ aici s\ contribuie...