Biblioteca universitară este dotată cu 40 de tablete și 20 de calculatoare, puse la dispoziția studenților pentru participarea la examene online....

La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” va fi inaugurat un “Raft american”, cu cărți de referință care promovează valorile, istoria și cultura...

Cei 240 de metri pătraţi solicitaţi aparţin Ministerului Justiţiei, iar acesta a supus dezbaterii publice cererea în acest sens a Patriarhiei Române. Acest turn, care va avea şi o bibliotecă în incintă, „va completa ansamblului arhitectural „In Memoriam”, ridicat pentru veşnica pomenire a eroilor neamului, la care piatra de temelie s-a pus...

N dup\ ce a distrus anul trecut obiectivul de patrimoniu – fabrica de bere Solca -, afaceristul r\d\u]ean a f\cut acela[i lucru [i cu biblioteca din R\d\u]i n 35.000 de volume adunate `n 60 de ani au fost `nghesuite `ntr-o c\mar\, prad\ ploii, v=ntului [i roz\toarelor n `ntr-o singur\ noapte, toate aceste c\r]i au fost str=nse de pe rafturile bibliotecii, puse `n...

Biblioteca din comuna Bosanci a `mplinit ieri 115 ani de existen]\.  Evenimentul a fost marcat printr-o manifestare intitulat\ “File de istorie-115 ani de activitate cultural\” la care au fost invita]i s\ participe  bibliotecari din localit\]ile limitrofe comunei dar [i din Suceava, Ude[ti, Liteni, Calafinde[ti, P\ltinoasa, Ili[e[ti [i D\rm\ne[ti. De la `nfiin]are...